BROOKS 5866RT Forward/Backward

کنترل فشار-فلو مدل 5866RT ساخت شرکت BROOKS INSTRUMENT یکی از مفید ترین دستگاهای ساخت این شرکت میباشد. کنترل BROOKS 5866RT با دارا بودن یک سنسور فلوی داخلی و قابلیت اتصال یک سنسور فشار خارجی با رنج دلخواه (تا 100 بار) این قابلیت را به کاربر می دهد که بتواند با تنظیمات مختلف از BROOKS 5866RT به عنوان کنترلر فشار فوروارد (یا رگلاتور اکترونیکی) ، کنترلر فشار بکوارد (یا بک-پرشر رگلاتور الکترونیکی) و یا به عنوان یک Mass Flow Controller استفاده نماید. کنترلر BROOKS 5866RT در حالتی که به عنوان یک پرشر رگلاتور و یا یک بک-پرشر رگلاتور استفاده میشود میتواند به عنوان یک فلومتر نیز عمل کرده و فلوی عبوری را نیز به کاربر گزارش کند. کنترلر BROOKS 5866RT از سیگنالهای آنالوگ استاندارد استفاده میکند و میتواند به سادگی به ریدوتهای سری 0254 یا 0154 ساخت شرکت BROOKS INSTRUMENT متصل شود. همچنین کنترلر BROOKS 5866RT در صورت نیاز کاربر میتواند با کمک مبدلهای دیجیتال RS485 به کامپیوتر متصل شده و با استفاده از نرم افزار انحصاری ساخته شده برای کنترل و مانیتور BROOKS 5866RT مورد بهره برداری قرار بگیرید. 

سری کنترلرهای BROOKS 5866RT ساخت شرکت BROOKS INSTRUMENT  بصورت کامل توسط مرکز کالیبراسیون و خدمات پس از فروش شرکت energyproducts پشتیبانی میشوند و نرم افزارهای سفارشی مختلف برای کنترل و مانیتور این دستگاه بصورت سفارشی برای مشتریان این محصول در دسترس می باشد.