BRONKHORST F-201AV Mass Flow Controller

کنترل کننده ها یا MFC های شرکت BRONKHORST سری F-201AV یکی از پرکاربردترین تجهیزات کنترل فلوی آزمایشگاهی و نیمه صنعتی میباشند. سری F-201AV بصورت استاندارد تا فشار کاری 64 بار و برای فلوهای معادل نیتروژن زیر 100 لیتر استاندارد بر دقیقه قابل سفارش هستند. دقت کنترل فلوی این سری از MFC های ساخت شرکت BRONKHORST به میزان 1% Rate  (یا 1% Set-Point) در بازه 20% تا 100% مقدار ماکزیمم فلوی قابل کنترل آن می باشد و علاوه بر سیگنالهای کنترلی آنالوگ از سیگنال های استاندارد دیجیتال RS232 بصورت پایه و D-Net ، Profi Bus و EtherCat بصورت آپشنال پشتیبانی میکند. سری MFC های F-201AV ساخت شرکت هلندی-آمریکایی BRONKHORST بصورت کامل توسط مرکز کالیبراسیون و خدمات پس از فروش شرکت energyproducts  پشتیبانی میشوند.