کیت سختی سنج آب مدل T120

کیت سنجش شیمیایی سختی کل قابلیت اندازه گیری سختی برحسب کربنات کلسیم به وسیله تیتراسیون با EDTA را در آبهای خام تصفیه و قلیایی دارا می باشد .

این محصول در استخرها، تست سختی آب آشامیدنی، چاه آب و غیره کاربرد دارد. توصیه می شود از این محصول در کنار دستگاه های دیجیتال TDS سنج برای حصول اطمینان از درست کار کردن دستگاه به عنوان شاهد استفاده شود.

برای مشاوره و خرید محصول تماس حاصل فرمائید.