کنترل ولو تحقیقاتی RCV شرکت BADGER METER Type 860-809

شرکت Badger Meter یک شرکت آمریکایی-آلمانی با فعالیت در حوزه ساخت تجهیزات اندازه گیری و کنترل فلو می باشد. یکی از تخصص های این شرکت ساخت انواع کنترل ولوهای بادی استیل نیمه صنعتی و تحقیقاتی برای فلوهای کم و متوسط و فشارهای بالا میباشد. کنترل ولوهای بادی با کاربرد تحقیقاتی این شرکت با نام اختصاری BADGER RESARCH در دنیا شناخته شده میباشند و با کلمات اختصاری RCV که مختصر عبارت Research Control Valve می باشد نمادگذاری شده اند. پرکاربردترین کنترل ولو بادی RCV شرکت BADGER RESEARCH مدل 860 و 809 میباشد. کنترل ولو Type 860 و Type 809  برای فلوهای بسیار پایین و کاربردهایی که اختلاف فشار دو سر کنترل ولو زیاد میباشد مناسب است. کنترل ولو بادی  Type 860 و Type 809 با بدنه استیل و Actuator Type 754 ساخت شرکت Badger Meter بصورت استاندارد توسط کمپانی BRONKHORST High-Tech با MFM های Coriolis این شرکت کوپل می شود و برای کاربردهای خاص کنترل فلوی حساس مورد استفاده قرار میگیرد.