leak lock

این خمیر چسبی اتصال لوله ها و تحمل فشار گاز های برودتی را دارد.برای اب بندی مفاصل رزروه ای.اتصالات فلنج.سطوح واشر و سطوح جفت نیز استفاده می شود.مواد روی تمام سطوح واشرها و فلنج ها به صورت یکنواخت پخش می شود.محصول مقاومت شیمیایی بسیار بالایی دارد و دما های بسیار پایین و به فلزات مانند مس عالی متصل می شود.