پنل مونوکریستال 300 وات هورسا

پنل خورشیدی هورسا یکی از مرغوب ترین برندهای پنل ایرانی است. قلب یک پنل خورشیدی سلول آن می باشد. 

سلول مورد استفاده محصول شرکت NSP تایوان که یکی از معتبرترین تولید کنندگان سلول در جهان است می باشد.