نوار جوش باتری مدل نیکلی 100

نوار نیکلی عرض 8 میلی متر و 100 سانتیمتر و ضخامت 0.1 میلی متر مناسب جهت اتصال باتری ها می باشد . با توجه به آنکه در لحیم کاری و استفاده از هویه باعث حرارت دیدن باتری و کوتاه شدن عمر باتری می گردد و در مواردی باعث آتش سوزی خواهد گردید . مناسب است از دستگاه جوش نقطه ای استفاده نمود و نوار های اتصال آن از بهترین کیفیت ساخته شده اند . این نوار ها دارای خلوص بالایی می باشد که ضد زنگ زدگی و خوردگی می باشد و اتصالات قوی را بوجود می آورد.