شمع خودرو بوش مدل WR8DC+

مشخصات محصول: 

مناسب برای ماشین های کاربراتی قدیمی ( آچار بزرگ) مانند لندروور و ماشین های آمریکایی

نوع پایه: پایه کوتاه