پکیج برق خورشیدی برای ویلا 2000 واتی طلایی

در این نوع سیستم، برق تولید شده از پنل خورشیدی، وارد باتری شده و در آن ذخیره می گردد. سپس برق ذخیره شده در باتری پس از تبدیل شدن به برق متناوب توسط اینورتر مخصوص سیستم های منفصل از شبکه، وارد مدار برق خانه می شود. در این روش یک کاربر می تواند همه یا بخشی از برق خانه خود را با استفاده از برق خورشیدی تامین نماید. 

در سامانه های منفصل از شبکه با توجه به نوع مصرف کننده می توان پیشنهادات مختلفی داد. به عنوان مثال شارژ کنترلر را می توان نوع MPPT یا PWM انتخاب نمود یا اینورتر را قرار داد یا نداد و همچنین از اینورتر تمام سینوسی یا شبه سینوسی استفاده کرد. در سیستم طلایی از شارژ کنترلر MPPT و اینورتر تمام سینوسی استفاده شده است که در نتیجه قیمت آن گران تر خواهد شد.

این سامانه می تواند برق یک ویلای معمولی بدون داشتن اسپلیت را به طور کامل تامین نماید. 

لازم به ذکر است که باید توان لحظه ای تجهیزات الکترونیکی را نیز در نظر گرفت. 

برای مشاوره و خرید محصول تماس حاصل فرمائید.