روغن تردمیل جیم اویل مدل 777 حجم 65 میلی لیتر

این روغن مخصوص تردمیل هایی می باشد که دارای تسمه متحرک می باشند و با تردمیل های نوین سازگاری دارد. روغن تردمیل یکی از مهم ترین روش های افزایش عمر تسمه تردمیل می باشد که باعث کاهش هزینه خانوارها می شود . این روغن از منابع معدنی تهیه شده است و فاقدهر گونه مواد نفتی می باشد . هر 30 ساعت مصرف باید روغنکاری شود و هرگز از روغن های متفرقه مثل روغن ماشین و یا چرخ و ……. استفاده نشود چون باعث پوسیدگی تسمه تردمیل می شود . روغن اصل باید شفاف و بدون رنگ و بو و مانند عسل غلیظ باشد .ساخت کشور تایوان می باشد و بسته بندی آن توسط گروه صنعتی پاورتاپ می باشد.

60,000 تومان