دیسکلر

دیسکلر یا اسید دیسکلر مواد شیمیایی بر پایه اسید کلریدریک ( یا اسیدهای آلی و معدنی دیگر) می باشد که به جهت رسوب زدایی سطوح تبادل حرارت موجود در تاسیسات سرمایش و گرمایش به کار می رود.

اسید دی اسکلر یا دیسکلر از پر کاربرد ترین مواد شیمیایی صنعت آب و فاضلاب می باشد.کاربرد اصلی اسید        دی اسکلر رسوب زدایی و تمیز نمودن سطوح فلزات مختلف است که با توجه به نوع دستگاه و نوع رسوب می بایست از اسید دیسکلر مختلفی استفاده نمود.

کاربرد اسید دیسکلر

  • استفاده از اسید دیسکلر برای رسوب زدایی سطح تاسیسات سرمایش و گرمایش
  • رسوب زدایی سطح دیگ های بخار با اسید دیسکلر
  • اسید دیسکلر برای رسوب زدایی سطح تاسیسات بویلر ها
  • اسید دیسکلر  برای رسوب زدایی سطح تاسیسات برج های خنک کننده
  • رسوب برداری و جرم زدایی رادیاتور ها با استفاده از اسید دیسکلر در دستگاه
  • رسوب زدایی و شستشوی فیلتر ها
  • رسوب شبکه آب و بخار با اسید دیسکلر از بین می رود
  • شستشوی چیلر کندانسور و برج های خنک کننده
  • شستشوی موتور خانه با استفاده از اسید دیسکلر

قیمت ارائه شده به ازا هر کیلوگرم می باشد.

برای مشاوره و خرید تماس حاصل فرمائید.