ازن سنج آب مدل T130

این کیت برای اندازه گیری ازن باقیمانده آبهای آشامیدنی و استخر استفاده می شود. روش اندازه گیری بر اساس تشخیص تغییر رنگ می باشد. این محصول برای تمام استخرها و مراکزی که ازن زنی می شوند نیاز است. حتی اگر دستگاه ازن سنج دیجیتال هم باشد، کیت ازن سنج تشخیص رنگ به عنوان شاهد و اینکه دستگاه دیجیتال درست عمل می کند می تواند استفاده شود. 

برای مشاوره و خرید محصول تماس حاصل فرمائید.