آب مقطر مدل T212 حجم 2000 میلی لیتر

یکی از نکاتی که کمتر در خودروها مورد توجه قرار گرفته است نوع آب موجود در خودرو می باشد. استفاده از آب های معمولی و آب خودرو بعضی برندهای نامعتبر علاوه بر خرابی خودرو و زنگ زدگی باعث تحمیل هزینه های زیاد و کاهش عمر خودرو می شود. آب مقطر T212 دارای TDS ( میزان سختی آب) کمتر از 20 می باشد. آب مقطر باید بی رنگ و بی بو نیز باشد. آب مقطر T212 در موارد زیر کاربرد دارد:

  • برای افزایش عمر رادیاتور خودرو
  • تنظیم سطح آب باتری در زمان کاهش آب باتری خودرو
  • استفاده در شیشه شور و شستن بسیار مناسب شیشه اتومبیل یادآوری می شود امروزه بسیاری از آب هایی که برای رادیاتور استفاده می شود دارای مواد رنگی است که خود باعث رسوب می شوند.

برای خرید محصول  و یا سفارش حجم های بالاتر تماس حاصل فرمائید.